Tag: เทคโนโลยีบ้าน

Technology News

เทคโนโลยีของห้องน้ำแบบ ไม่มีท่อระบายน้ำ

ในปัจจุบันนี้นั้น โลกของเราจะมีถิ่นทุรกันดารอยู่พอสมควร และการมีห้องน้ำอยู่บริเวณนั้น ก็ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยเท่าไหร่นัก และเรียกว่าเป็นปัญหาเยอะพอสมควร สำหรับนักเดินทาง หรือ คนในพื้นที่ ที่มีห้องน้ำ หรือสิ่งที่เรียกได้ว่าสุขอนามัยไม่ค่อยจะเท่าไหร่ ไม่ค่อยจะถูกสุขภาพเท่าไหร่นะ จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีห้องน้ำแบบไร้ท่อระบาย เทคโนโลยีของห้องน้ำแบบ ไม่มีท่อระบายน้ำ ที่สามารถที่จะมีติดไว้ที่ไหนก็ได้ และสามารถที่จะช่วยทำให้ห้องน้ำนั้น สามารถที่จะอยู่ได้ทุกที่และทุกเวลาอีกด้วย จึงถือได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวได้อย่างชัดเจนที่สุด และค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่น่าสนใจได้ อย่างชัดเจนที่สุดเลยก็ว่าได้ ความสามารถ : ความสามารถของเทคโนโลยี ดังกล่าวนี้นั้น เป็นอีกหนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากตัวเลข ที่ออกมาประชากร ราว 1 ใน 3 ของโลก ไม่มีห้องน้ำดีๆ ใช้เลย เนื่องจากมีข้อจำกัด ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ รวมไปถึง สาเหตุที่ทำให้คนจำนวนมาก กินอาหารที่ปนเปื้อน ของเสียจากมนุษย์อยู่ และทุกปีมีผู้เสียชีวิต...