เปิดเอกสาร WHO โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (SAGE) ด้านการฉีดวัคซีน ประเมินวัคซีน “ซิโนแวค” ป้องกันอาการได้ 67% ป้องกันเข้า ICU 89%

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์องค์การอนามัยโลก เผยแพร่เอกสารองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เรื่อง การประเมินหลักฐาน วัคซีน ซิโนแวค (Sinovac) สำหรับให้คำแนะนำ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (SAGE) ด้านการฉีดวัคซีน โดยเอกสารดังกล่าว จัดทำโดย กลุ่มคณะทำงาน SAGE เรื่องวัคซีนโควิด-19

โดยผลสรุปการประเมินวัคซีน ซิโนแวค พิจารณาจากฐานข้อมูลทางคลินิค หลักฐานการทดลองเชิงคลินิคของวัคซีนเท่าที่มี ซึ่งมีการศึกษาใน ตุรกี ชิลี อินโดนีเซีย โดยเฉพาะในบราซิลที่มีการทดลองเชิงคลินิคในเฟสที่ 3 แล้ว
SAGE สรุปเอาไว้ว่าวัคซีน ซิโนแวค สามารถ
– ป้องกันอาการโควิด-19 ได้ที่ระดับ 67%
– ป้องกันการแอดมิดเนื่องจากโควิด-19 ได้ 85%
– ป้องกันการเข้า ICU เนื่องจากโควิด-19 ที่ระดับ 89%
– ป้องกันการเสียชีวิตเนื่องจากโควิด-19 ที่ระดับ 80%

นอกจากนี้ ตามมติผลสรุปการประเมินในเอกสารดังกล่าวระบุไว้ว่า

SAGE – มีความมั่นใจระดับสูง ว่าการฉีดวัคซีน Sinovac 2 โด๊ส จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มคนวัยผู้ใหญ่อายุ 18-59 ปีได้
SAGE – มีความมั่นใจระดับปานกลาง ว่าความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงหลังฉีดวัคซีน 1 หรือ 2 โด๊สในกลุ่มคนวัยผู้ใหญ่อายุ 18-59 ปี อยู่ในระดับต่ำ
SAGE – มีความมั่นใจระดับปานกลาง ว่าการฉีดวัคซีน Sinovac 2 โด๊ส จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มคนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
SAGE – มีความมั่นใจระดับปานกลาง ว่าการฉีดวัคซีน Sinovac 2 โด๊ส จะมีประสิทธิภาพ กับกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว หรือปัญหาสุขภาพที่เพิ่มความเสี่ยงอาการรุนแรงหากติดโควิด-19

ทั้งนี้ เอกสารการประเมินดังกล่าว ยังไม่ชัดเจนว่า WHO จะอนุมัติให้ใช้วัคซีน Sinovac ใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน (EUL/PQ) โดยเอกสารสถานะการขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว วัคซีน Sinovac ยังมีสถาน “อยู่ระหว่างกระบวนการ” โดยมีกำหนดพิจารณาตัดสินใจอนุมัติภายในเดือนพฤษภาคม