การอักเสบและการแข็งตัวของเลือดที่พบในกรณีที่รุนแรงมากของ Covid-19 อาจเกิดจากแอนติบอดีที่ส่งไปต่อสู้กับโรคที่กระตุ้นการทำงานของเกล็ดเลือดที่ไม่จำเป็นในปอด แอนติบอดีที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นเพื่อป้องกัน Covid-19 นั้นกระตุ้นการทำงานของเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้เลือดอุดตันถึงตายได้ในผู้ป่วยโรคร้ายแรง เกล็ดเลือดเป็นเซลล์ขนาดเล็กที่พบในเลือด

ซึ่งก่อให้เกิดลิ่มเลือดเพื่อหยุดหรือป้องกันการตกเลือด แต่ในกรณีที่เกล็ดเลือดทำงานไม่ถูกต้อง อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวาย การศึกษาได้นำแอนติบอดีที่ผลิตขึ้นเพื่อต่อสู้กับสไปค์โปรตีนของ coronavirus จากผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 อย่างรุนแรง และโคลนพวกมันในห้องปฏิบัติการเพื่อทำการศึกษา ทีมงานพบว่าน้ำตาลขนาดเล็กที่พบบนพื้นผิวของแอนติบอดีเหล่านี้แตกต่างจากแอนติบอดีจากบุคคลที่มีสุขภาพดี และเมื่อมีการแนะนำแอนติบอดีที่โคลนเหล่านี้ในห้องปฏิบัติการไปยังเซลล์เม็ดเลือดที่นำมาจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดี