บิ๊กดาต้า (Big Data) มีกระบวนการในทำงานอย่างไร หลายคนอาจจะสงสัยว่า Big Data ที่มีข้อมูลมากมายมหาศาลเช่นนี้ จะมีวิธีการหรือกระบวนการในการทำงานอย่างไร โดย Big Data ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้

การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล Big Data ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมนั้นไม่สามารถทำได้ โดย Big Data สามารถเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และรวบรวมข้อมูลได้มากมายมหาศาลในรูปแบบของเทราไบต์ หรือบางครั้งอาจเก็บข้อมูลในระดับเพธาไบต์เลยก็ว่าได้

การจัดการข้อมูล

ข้อมูลที่มากมายมหาศาลหรือ Big Data จะต้องทำการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หรือหาแหล่งที่อยู่ให้มันยกตัวอย่างเช่น on premises หรือ cloud ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความสะดวกในการใช้งาน แต่ในบางกรณีอาจจะต้องจัดเก็บข้อมูลไว้ใกล้กับแหล่งข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูง

การวิเคราะห์

Big Data อาจจะต้องใช้เงินลงทุนที่สูงในการสร้างข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ทั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย หากคุณไม่นำข้อมมูลเหล่านั้นมาใช้วิเคราะห์ เพื่อทำให้เกิดความกระจ่างและชัดเจนของชุดข้อมูลที่มีอยู่ โดยส่วนใหญ่จะใช้ AI ในการวิเคราะห์ด้วยการสร้างรูปแบบจำลองของข้อมูล เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมามาข้อสรุป พัฒนา และต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในปัจุบัน Big Data ถือว่ามีความสำคัญมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้สามารถเข้าใจหรือถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นเป็นการลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการดำเนินการหรือวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด สำหรับในปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้รองรับ Big Data ในแบบที่เราเข้าใจได้ง่ายๆ มีให้เห็นอยู่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น Google analysis หรือระบบ ERP เป็นต้น

เมื่อรู้จักกับ Big Data และประโยชน์ของการใช้งานไปแล้ว มาดูกันว่าข้อควรระวังจากการใช้งานมีอะไรบ้าง

1. เลือกเชื่อตัวเองมากกว่าข้อมูลที่ได้จาก Big Data

ความล้มเหลวหลังจากที่เลือกใช้ Big Data ทีมบริหารยังคงเลือกที่จะเชื่อตัวเองมากกว่า ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ได้มากจาก Big Data นั้นจะเป็นข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ตาม

2. เลือกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาที่ผิด

หลังจากที่เริ่มต้นใช้ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กรแล้วแต่ด้วย Big Data อาจเป็นเทคโนโลยีใหม่ในองค์กร คนในองค์กรอาจจะยังเลือกใช้เทคโนโลยีในรุ่นเก่าที่คุ้นชินมากกว่า เข้ามาแก้ไขปัญหาทำให้การใช้เทคโนโลยี Big Data ในองค์กรไม่สำเร็จ

3. ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้าน IT

เนื่องจากเทคโนโลยี Big Data เป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในด้าน IT เป็นอย่างมาก หากขาดบุคลากรด้านนี้ไปก็อาจทำให้การใช้ Big Data ในองค์กรสำเร็จได้ยาก

4. อาจเกิดปัญหาที่ Big Data ก็ไม่สามารถแก้ไขได้

การใช้เทคโนโลยี Big Data ในองค์กรก็อาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้ซึ่ง Big Data ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ โดยอาจจะเป็นปัญหาด้านอินเตอร์เน็ต หรือขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน IT

5. การใช้เทคโนโลยี Big Data ที่อาจสวนทางกับการวางแผนขององค์กร

การนำ Big Data ไปปรับใช้ในองค์กร จะไม่สามารถประสบสำเร็จได้เลยหากขาดการสนับสนุนที่ดีจากองค์กร หรือให้ความสำคัญกับแผนอื่นมากกว่า

6. ขาดการเก็บข้อมูลที่มากเพียงพอ

ในหลายองค์กรอาจขาดการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งในหลายองค์กรหลีกเลี่ยงที่จะหาข้อมูลเอง เนื่องจากการเพิ่มขั้นตอนในการทำงาน อาจทำให้ข้อมูลที่วิเคราะห์มาอาจคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากขาดข้อมูลที่สำคัญไป