การจัดฟันเด็กกับการจัดฟันในผู้ใหญ่มีความแตกต่างกันหรือไม่ การจัดฟัน จะเริ่มเมื่อไรนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ หรือวัยสูงอายุก็ยังสามารถ จัดฟัน ทำได้ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงลักษณะการเรียงตัวของฟันในช่องปาก การสบฟัน สุขภาพภายในช่องปากด้วย

โด0ยทั่วไปแล้วในปัจจุบันการ จัดฟัน นิยมจัดตั้งแต่เด็กขณะที่ฟันแท้เริ่มขึ้น โดยฟันแท้จะเริ่มขึ้นประมาณ 6 ขวบ และจะค่อย ๆ ขึ้นมาแทนฟันน้ำนม และจะขึ้นมาครบในอายุ 11-13 ปี

การจัดฟันในเด็กกับการจัดฟันในผู้ใหญ่มีความแตกต่างกันหรือไม่

การจัดฟันในผู้ใหญ่กับเด็กจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากการเคลื่อนฟันจากตำแหน่งเดิมไปยังตำแหน่งใหม่ในเด็กจะง่ายกว่าในผู้ใหญ่ เพราะในเด็กมีกระบวนการทำลายกระดูกและการสร้างกระดูกได้ดีกว่า ในผู้ใหญ่มีกระบวนการสร้างกระดูกช้ากว่า ทำให้การจัดฟันในเด็กจะทำได้ดีกว่ากว่าในผู้ใหญ่ ก็คือเด็กจะใช้ระยะเวลาในการจัดฟันสั้นกว่าผู้ใหญ่ หรือจัดฟันเสร็จเร็วกว่าผู้ใหญ่นั้นเอง

ในกรณีที่ต้องมีการแก้ไขโครงสร้างขากรรไกรที่ไม่สมดุลกัน เช่น ขากรรไกรยื่นเล็กน้อย ในเด็กสามารถใช้เครื่องมือจัดฟันเลื่อน และกระตุ้นขากรรไกรให้โตช้าหรือเร็วได้ แต่ในผู้ใหญ่หากขากรรไกรผิดปกติจะต้องแก้ไขด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรเท่านั้น เพราะขากรรไกร และโครงสร้างใบหน้าเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ไม่สามารถแก้ไขเหมือนเด็กได้

ปัญหาฟันซ้อนเกในเด็กเกิดจากออะไร

ปัญหาฟันซ้อนเกในเด็กเกิดจากก่อนที่ฟันแท้จะขึ้นมีฟันน้ำนมหลุดหรือถูกถอนออกไปก่อน หรือฟันน้ำนมไม่ยอมหลุดแต่ฟันแท้เริ่มแทรกตัวขึ้นมาแทนที่ ทำให้ฟันแท้ขึ้นมาผิดทิศทาง เป็นสาเหตุที่ทำให้ฟันเอียงหรือบิดเกได้จึงจำเป็นต้องจัดฟัน นอกจากนั้นในเด็กอาจมีความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ เช่น ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างไม่สมดุลกัน ทำให้ฟันหน้าสบคร่อม เช่น ฟันบนคร่อมฟันล่าง หรือฟันล่างคร่อมฟันบน หากฟันมีลักษณะนี้จะต้องได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันความผิดปกติ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ในเด็กบางรายจะมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ เช่น การดูดนิ้ว การกัดเล็บ การกัดริมฝีปาก การใช้ลิ้นดุนฟัน และการกลืนอาหารที่ผิดปกติ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของใบหน้าและขากรรไกร อาจทำให้เกิดความผิดปกติขึ้นได้ แต่หากเกิดขึ้นแล้วสามารถแก้ไขด้วยการจัดฟัน

จัดฟันอายุเยอะจัดฟันได้หรือไม่

ผู้ที่มีอายุเยอะหรือวัยผู้ใหญ่จัดฟันได้หรือไม่นั้น ต้องบอกว่า “อายุเยอะจัดฟันได้” ในวัยผู้ใหญ่มีปํญหาเช่น ถูกถอนฟันไปหรือฟันหลุดไปเพราะฟันผุ หรือจากสาเหตุอื่น ๆ หากไม่พบทันตแพทย์เพื่อใส่ฟันปลอมจะมีโอกาสทำให้ฟันล้ม เอียง ฟันห่าง หรือเคลื่อนออกไปจากทิศทางเดิมได้ และจะส่งผลกระทบต่อการสบฟันและการบดเคี้ยวอาหารจึงไม่ควรละเลย แต่หากเกิดขึ้นแล้วควรปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันเพื่อตรวจการเรียงตัวของฟันว่าจำเป็นต้องจัดฟันหรือไม่ หรือแค่ใส่ฟันปลอมเพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าว

นอกจากนี้ผู้ใหญ่บางท่านมีฟันที่เรียงตัวไม่สวยงามตั้งแต่เด็ก อยากจะจัดฟันเพื่อให้ฟันเรียงตัวสวยงาม เพิ่มบุคลิกภาพที่ดี แต่ไม่อยากให้ใครเห็นเครื่องมือจัดฟัน ในปัจจุบันผู้ใหญ่สามารถเลือกจัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือและไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟันได้ เราเรียกว่า “การจัดฟันแบบใส invisalign” เป็นการจัดฟันที่ผู้ใหญ่เลือกใช้กันอย่างแพร่หลาย

ดังนั้นอายุไม่ใช่ข้อจัดฟันของการจัดฟัน แต่ผู้ใหญ่ที่จะสามารถจัดฟันได้จะต้องมีสุขภาพช่องปากที่ดี ไม่มีโรคเหงือก ฟันผุ หรือหากมีปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไขก่อนเริ่มจัดฟัน